preloader

vykonané
denver

Modulová konštrukcia plotov ZALU inšpiruje k vytváraniu kombinácií z profilov s rôznymi rozmermi. To isté sa týka farieb a odstupov medzi profilmi. Fantázii sa medze nekladú. Hliníkové ploty sa dajú ľahkým spôsobom zjednotiť so štýlom domu alebo s jeho architektonickými detailmi a tým vytvoríme ucelený a harmonický celok.

Neštandardný prístup projektovania plotu a možnosť vyrobenia častí “šitých na mieru” poskytuje možnosť montáže plotu v ktorejkoľvek fáze výstavby, alebo prispôsobenia k existujúcej infraštruktúre. ZALU má vlastný systém založený na častiach, ktoré zakrývajú spojovací materiál. Naše ploty sa prispôsobujú ku každému terénu a akémukoľvek pozemku.