preloader

vykonané
rio

Hliníkové vertikálne profily priskrutkované do podmurovky s rozmermi 50x50mm s odstupom medzi profilmi okolo 60mm. Ľahké a elegantné profily vychádzajúce priamo zo zeme sú jedným z najobľúbenejších vzorov z ponuky ZALU. Práškovo lakované profily farbou RAL 7016 s metalizovanou štruktúrou.

Celá modulová konštrukcia obsahuje priskrutkované všetky časti plotu. Žiadna časť nie je zváraná, čím sa zabráni eventuálnemu vzniku korózie.